ЖРТга даярдык

ЖРТ – абитуриенттин жашоосундагы маанилүү этап. Ошондуктан ар бир окуучу тестирлөөгө максималдуу түрдө жакшы даярданыш керек. Себеби бул анын кайсы ЖОЖ го өтөөрү, андан аркы окууну төлөш үчүн жеңилдик алары менен байланыштуу. Бүгүнкү күндө ЖРТда алган жогорку балл көптөгөн артыкчылыктарды берет, ал эми Алтын сертификат – мамлекеттин каалаган университетинде толугу менен бекер окууга укук берет. Так ошондуктан, биз «Илим» Билим берүү комплексинде тестирлөөгө карата даярдыктарды качан эле баштаганбыз. Биздин максат - балдарды логикалык ой жүгүртүүгө жана мектеп программасында кездешпеген тапшырмаларды чечүүгө үйрөтүү. Ал эми билимдерин текшерүү үчүн, информатика классында биз текшерүүчү тапшырмаларды аткарабыз. Ошондой эле кимге жана кайсы предметти дагы күчөтүү керектигин талдайбыз.

«Илим» Билим берүү комплекси - келечек үчүн кам көрүү.