Окуучулардын изилдөө ишмердүүлүгү

Илимий иш жазуу татаалбы?

Изилдөө иштеринен кийин Илимдиктерге баары жеңил!

Жакынкы арада 6 «Б» класс «Жарыкты өткөзүүчүлөр жана алардын колдонулушу» жана «Өз роботун куруу» темалары боюнча изилдөө иштеринин алкагында «Апрель» телеканалына барып келди. Балдар телекөрсөтүүлөрдө аппаратура кандай принциптер менен иштээри жана анын ишин кайсы адистер камсыз кылары тууралуу так маалымат алышты.

Изилдөө иштери окуучулардын изилдеп жаткан объектисине кызыгуу жаратуусу, маанилүү маалыматты эстеп калуу менен өз суроолорун түзүшү менен жакшы натыйжа берет.

Эң маанилүүсү, экскурсия абдан кызыктуу жана таанып - билүүчүлүктө болду. Биз анын балдардын бир жылдык эмгегине абдан чоң салым кошооруна ишенебиз. А биз болсо биздин «Илим» мектебинин окуучуларынын изилдөө иштеринин жыйынтыктарын чыдамсыздык менен күтөбүз.