«Илим» ББКсынын китепканасы

Баланы китеп окууга ынандырууга болобу? Китепкана – бардык билим берүү процессиндеги маанилүү бөлүк. Балдардын китеп окууга болгон сүйүүсүн өстүрүү үчүн «Илим» Билим берүү комплексинин китепканачысы абдан көп иштерди жасайт.

«Балдар адабиятка өтө кызыгышат. Бизде раритет китептеринин эң чоң топтому бар, көпчүлүгү -белекке деп берилген жазуулары менен. Жана балдар айткандай, аларды так ошол нерсе кызыктырат! Алар китептердин жытын жактырышат, аларды иллюстрациялар кызыктырат, кээ бир балдар каармандарды кандай элестетсе, ошондой көргөндөрүн айтышат. Анткени алар изилдөөчүлөр да, эң башкысы аларды кызыктыруу, андан кийин алар өз кызыгууларын өстүрүп алышат», – дейт китепканачы Елена Евгеньева.

«Кантип китеп окутуш керек?» – мындай суроо таптакыр болбош керек. Мындай сөздү колдонууда терс пекст алдындагы: окуу– бул кыйын жана ошондуктан кыйнаш керек деген ой угулат.

Чындыгында, китеп окуу – бул балдарга канааттануу алып келүүчү бир ыкма жана алардын жашоосундагы оң жагдай болуп саналат. Бул принцип «Илим» Билим берүү комплексинде да жайылтылат.