«Жоголгон буюмдарды табуу бюросу»

image_01Өз буюмуңду жоготуу ар дайым жагымсыз жана кейиштүү. «Илимдеги» бүт окуучулар муну жакшы билишет. Так ошол себептен биздин мектепте атайын жоголгон буюмдар үчүн текче жасалган. Ар бир Илимдик табылган буюмду биздин «жоголгон буюмдарды табуу бюросуна» алып келип коюуну өз милдети деп эсептейт. Ал эми ар бир өз буюмун жоготкон окуучу биринчи кезекте бул текчеге келет.

Ишеним жана жоопкерчилик – биздин мектептин маанилүү басымы жана биз балдарыбызды ар дайым чынчыл, сезгич болууга тарбиялайбыз.

Жана биздин «жоголгон буюмдарды табуу бюросу» көптөн бери эле өз алдынча иштеп келет.

Ошондуктан биздин «Илим» Билим берүү комплексинде бир нерсеңизди жогото турган болсоңуз, биздин текче эшиктин сол тарабында, холлдо турганын билесиз.