Психологиялык жактан колдоо Борбору

image_01

Жеткинчектер менен өспүрүмдөр колдонгон тил чоңдор дүйнөсүндөгү тилден айырмаланып турат. Ошондуктан көп учурда балдарга чоңдор менен, ал эми чоңдорго балдар менен сүйлөшүү кыйынчылык жаратат.

«Илим» Билим берүү комплексиндеги психологиялык жактан колдоо Борбору – бул балдар жана алардын ата-энелерине кол сунган жардам, көпүрө, куткаруучу таякча.

Биз эмне кылып жардам бере алабыз?

Психологиялык жактан колдоо Борбору силерге төмөнкү жардамдарды көрсөтө алат:

  • Комплекстик түрдө кийинки билим берүүнү аныктоо максатында ар түрдүү өздүк жана тагдыр психологиялык диагностикасын жүргүзүү.
  • Окуучунун жаш өзгөчөлүк мүмкүнчүлүгү менен интеллектуалдык өсүшүнүн негизинде жекече режимдеги түзөтүү иштери.
  • Окуучунун «Мен – түшүнүк» позитивин, анын ишеним, шайкеш өзүн-өзү баалоо сезимдерин, турмуштук ар түрдүү кырдаалда багыт ала билүү жөндөмдүүлүгүн, баарлашуу ыкмаларын өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү.
  • Ата-энелерге (алардын ордун басуучуларга) психологиялык колдоо көрсөтүүнү ишке ашыруу, алар үчүн кеп-кеңештер.
  • Педагогдор менен ата-энелерге окуучунун өсүп бараткан инсандык өз алдынча активдүү, жоопкерчиликтүү мүнөзү үчүн чөйрөсүн калыптандырууга, алардын буга ийгиликтүү көнүшү үчүн ушундай билим берүү маршруту жана баарлашуу кичи чөйрөсүн тандап алууга көмөктөшүүсү.
  • Коомго көнүү тартибин уюштурууда педагогдор менен ата-энелерге жардам.
  • Ар түрдүү багыттар боюнча коомдук -психологиялык машыктырууларды өткөрүү.