ISO 9001 Сертификациясы

Билим берүүдө менеджмент системасы маанилүүбү?

Эгерде силер ушул суроону өзүңөргө берген болсоңор, анда биз ага жооп берүүгө шашылабыз.

Албетте!

Жакшы менеджмент – ийгиликтүү жана сапаттуу билим берүү жүрүшүнүн кепилдиги. Ар жылы биз муну ИСО-9001 билим берүү сапатынын сертификатынын жардамы менен тастыктап келе жатабыз.

Жакында эле биздин мектеп тышкы аудиттен ийгиликтүү өтүү ИСО-9001 сертификатын татыктуу тастыктады. Сертификат сапат менеджмент системасынын жемиштүүлүгүн тастыктайт. Менеджмент жана билим берүү системасынын актуалдуулугун камсыздоо үчүн ар жылы сертификатты тастыктоо зарыл. Бирок биз эч кабатыр болбойбуз, анткени биздин мектеп күнүгө эле ар бир класста муну тастыктап келет.

«Илим» Билим берүү комплекси Сания Дамировна Копцевага кесипкөйлүгү, боорукер мамилеси жана позитивдүүү маанайы үчүн абдан чоң ыраазычылыгын билдирет.