Ишембилик

Мектеп – биздин экинчи үйүбүз!

Ошондуктан, бул жаз күнү биз баарыбыз мектептеги ишембиликке чыктык. Анткени өз мектебиңе кам көрүү, аймагын тазалоо, эыянкечтерден сактоо үчүн бак-дарактарды актоо жана отургуч менен алачыктардын боекторун жаңылоо үчүн бир аз эмгектенүү зарыл.

Биздин мектептин тазалыгына кам көрүү – ар бир Илимдиктин милдети. Жана ар бири бул тапшырманы «эң мыкты» аткарышты!