Шайыр жана Тапкычтар Клубу

Илимдиктер кайрадан бийиктикте!

Анткени, эгерде алар мелдештерге катышса, анда эч качан байгелүү орунсуз кетишпейт.

Жакында биздин шайыр жана тапкыч балдар үчүнчү орунду алган жана өз оюну боюнча эң мыкты тамаша үчүн байге алышкан, ШКТ мектеп лигасынын кубогу болуп өттү. МАИ жөнүндө өзгөчөлөнгөн тамаша бүт залды чын дилден күлүүгө мажбур кылды.

Бизде, «Илим» Билим берүү комплексинде, мына ушундай жеңиштүү жолду тандап алышат!

Анткени жеңүү – ар бир окуучунун акыл - эстүү тандоосу.

Бизге кошулгула.