Жаш лидерлердин ассоциациясы

Илимдиктер үчүн да лидерликти өстүрүү боюнча юбилей конференция-тренинг өз эшиктерин ачты.

Алматы шаарындагы Жаш Лидерлер Ассоциациясынын үч күндүк конференциясында балдар төмөнкү көндүмдөргө үйрөнүшөт:

  • Баарлашуу көндүмдөрү жана чыр-чатактарды позитивдүү оң маанайда чечүү
  • Эл алдында чыгып сүйлөө жана жактап берүү искусствосу
  • Убакытты пландаштыруу жана уюштуруу
  • Чечимдерди кабыл алуу, чогулуштарды жана жолугушууларды натыйжалуу өткөрүү көндүмдөрү
  • Максаттарга жетүү үчүн тайпалык иш жана топ биримдиги.


Мындай иш-чаралар ишенүүгө, көз карандысыз болууга, лидер болууга үйрөтөт.

Катышуучулар ал жакта жаңы адамдар менен таанышат! Алар өздөрүнүн бардык комплекстеринен кутулушат, эл алдында, сахнада чыгып сүйлөө көндүмдөрүн үйрөнүшөт.

«Илим» Билим берүү комплексинин окуучулары үчүн мына ушундай өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү ачылат.