Акыркы коңгуроо

Акыркы коңгуроо! Бул баалуу болгон эки сөз канчалаган сезимдерди өз ичине камтыйт. Мектеп жөнүндө канча жагымдуу эскерүүлөрдү.

Бирок азыр капалануу убактысы эмес, а таптакыр тескерисинче!

Майрамдоого, бардык мугалимдерге, классташтарга, бүт мектепке «рахмат» айта турган убак.

Мектеп жылдары – айрыкча Илимде, укмуштуудай сонун мезгил.

Биз, биздин бүтүрүүчүлөрүбүзгө эң мыкты билим берүүгө, алардын көмүскөдө жаткан өнөрлөрүн өстүрүүгө аракет жасадык жана аларга бүт өзүбүздүн сүйүүбүздү тартууладык.

Эми алардын алдында жаңы мейкиндиктер, жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылууда!

А биздин алдыбызда жайкы сынактар жана да, албетте, ЖОЖдорго өтүү.

Анда эмесе, Илимдиктерге ийгилик каалап кетели! Силер кыйынчылыктарды чече аласыңар!