Мектеп парламенти

Эл алдында жооп берүүчү, жогорку ыйгарымдуу орган катары, «Илим» Билим берүү комплексинин парламенти мектеп окуучуларынын алдында аткарган иштери боюнча жооп беришет.

Окуу жылы аяктап калгандыктан, демек, биздин кандай жетишкендиктерге ээ болгондугубуз, кайсы иш-чараларды өткөргөндүгүбүз жана канча жакшы иштерди аткаргандыгыбыз жөнүндө айтып берүүбүзгө убакыт келди.

Биз силерге бир жыл бою мектеп турмушу боюнча, ар кандай иш-чаралар жана мээримдүүлүк акциялары жөнүндө айтып берип жаттык.

Эми биз силерди бизге ар тараптан колдоо көрсөткөн адамдар менен тааныштырып, аларга ыраазычылык билдиргибиз келет.

Келгиле анда, биздин мектеп парламенти даярдаган видеоотчетту баарыбыз бирге көрөлү.