«Илим» экологиялык кыймылы

«Жаркын жаша – ТҮР-КҮН-ДҮК-ТҮ чогулт!» – бул «Илим» экологиялык клубунун жөнөкөй гана сөздөрү эмес, а бүтүндөй урааны болот.

Силер дүйнөдөгү коомчулуктун кимиси таштандыларды бөлүп чогултуу жана айлана - чөйрөгө камкордук көрүүгө окшогон, мындай глобалдык маселелер менен алектенет деп ойлойсуңар?

Бизде болсо, жооп даяр!

Бардык масштабдуу долбоорлор мектеп демилгесинен башталат. Мисалы үчүн, биздин экологиялык клуб, азырынча биздин чоң Билим берүү комплексинде гана, айлана - чөйрөнү коргоого карата көптөгөн иштерди жасады!

Алардын жардамы менен биздин аймакта таштандыны бөлүп чогултуу түзүмү эң сонун иштеп жатат, ал эми ар бир класста акыр -чикир калдыктарын түргө бөлүү жана туура жок кылуунун, ошондой эле жаратылышка камкордук менен мамиле жасоонун маанилүү экендигин билишет.

Биз мектепте, балдардын жаратылышты сактоо боюнча демилге көтөрүп жаткандыгына жана өз классташтарынын арасында жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу идеясын таратууга жасаган аракетине абдан кубанычтабыз. Ошондуктан ар бир демилге ар дайым өз колдоосун табууда.