Ысык-Көл боюнча тур

Илимдиктердин эс алуу мезгили абдан активдүү өтөт!

1 нен 5 июнга чейин балдар Ысык-Көл боюнча тур жасашты. Экспедицияны биздин мугалим Каныбек Ырысбаевич Исаков жетектеди. Тыгыз жыштыктагы супер программасы менен! Балдар Ак-Суу айылынын жанындагы эң кооз Алтын-Арашан капчыгайына барышты.

Балдар мындай жүрүштөн ырахат алышты. Албетте, алардын эсинде жагымдуу эскерүүлөр калат.