Жыйынтыктоо сабагы

«Шайыр адамчалар» тобунун тарбиялануучулары ата-энелери менен бирдикте жыйынтыктоо сабагын өткөзүп, өз окуу жылын аякташты.

Балдар аталары менен апаларына толук бир жыл ичинде эмнеге үйрөнгөнүн көрсөтүп беришти. Сабак математика, сабаттуулук жана ойлоп табуучулук чечүү теориясынын элементтери менен шайыр жана жандуу өттү! Биздин балдар ортоңку топтун бүтүрүүчүлөрүнүн медалдарын алышты. Биз аларды ошонусу менен куттуктайбыз!

Аларды алдыда жаңы кызыктуу жана кубанычтуу, бирок жогорку топтогу, окуу жылы күтүп турат.