Мугалимдер үчүн семинар

Билим алуу – жарыктык!

Балдардын эс алуу мезгили башталган! Бирок «Илимдин» кызматчылары үчүн бул өзүн-өзү өнүктүрүү убагы.

Эс алуу мезгилинде биз өзүбүз окуйбуз. Мисалы, жакында эле «Балдар менен кантип жашоо жана иштөө» темасында даректик топтор боюнча семинар өткөрдүк.

«Илим» Билим берүү комплекси эч качан бир орунда турбай, заман менен бирге жарышып келе жатат!