Психологиялык тестирлөө

Мектеп психологу – билим берүү түзүмүндөгү маанилүү топтом. Ал баарлашуунун негизинде окуучу үчүн туура программаны түзүп берет.

Психолог баланын мектепке даяр экендигин, же баланын психикасы толугу менен чыңдалганга чейин дагы бир жыл күтүп туруу зарылдыгын аныктайт. Жана бул баланын билими эмес, анын балалык аң -сезиминин деңгээлине карата көз каранды болот. Кээ бир балдар мектептеги билим берүү жүктөмдөрүнө али даяр эмес болот.

Жеткинчектин 1 класска даяр экендигин, же дагы бир жыл бала бакчада тарбияланыш керектиги жөнүндө, сиздерге биздин мектеп психологу – Исакова Виктория Леонидовна айтып бермекчи.

«Илим» Билим берүү комплексинде балдарга карата эң кылдат мамиле жасалат. Бизге келиңиз жана биз сиздин балаңыз үчүн билим берүүнүн эң мыкты программасын аныктап беребиз.

Мектепке жана бала бакчага жазылуу бул телефон номурлары боюнча жүргүзүлөт: 0770 330 323.