«ШкольНика»

ШкольНика!

Бул коддук сөздү ар бир Илимдикке айта турган болсоңуз, анын жүзү жылмаюуга толот. Анан, албетте, анын бүтүрүү кечеси кандай унутулгус жана кызыктуу өткөндүгү жөнүндө айткандарын угууга даяр боло бериңиз.

Анткени, биздин Билим берүү комплексинде эң сонун каада - салтыбыз бар.

Эгерде акыркы коңгуроо – бул окуучулардын мектеп менен коштошуу жана мугалимдерге ыраазычылык билдирүү күнү болсо, «ШкольНика» – бул эң башкы каармандарыбыз – бүтүрүүчүлөрүбүзгө арналган иш-чара.

Биз алардын ар биринин тарыхын, окуудагы ийгиликтери, спорттук жетишкендиктери, сыйлыктары, белектери тууралуу айтып беребиз. Ал эми мектептеги сүрөттөрүн көрүү учуру кандай гана жылуу эскерүүлөрдү алып келет!

Бул бүтүрүүчүлөр менен чогуу өткөрүлгөн, жүрөктү элжиреткен иш-чарада мектептин жалпы жамаатынын көзү жашка толот. Бирок бул өмүр бою эсте каларлык бакыттын жана сүйүүнүн көз жашы.