11 класс - Бүтүрүү кечеси

Урматтуу биздин 11 класстар!

Мына эми татаал экзамендик сынактар артта калды. Силерди алдыда кыйынчылыктарды кыска убакытка унуттуруучу жана чын дилден шаңга бөлөөчү мүмкүнчүлүктү бере турган ажайып сыйкырдуу бүтүрүү кечеси күтүп турат. Ал силердин өмүр бою эсиңерде калмакчы, ошондой эле силер да өз мугалимдериңердин жүрөктөрүндө сакталып каласыңар. Анткени бул жылдары биз бирге болдук, силерге кыйынчылыктарды жеңүүгө жардам бердик жана силердин ийгиликтериңерге кубандык. Силер уяң биринчи класстардан өз кыялдарын реалдуу турмушка ашырууга жөндөмдүү жаш, күчтүү, келечектүү балдар, кыздарга айландыңар. Силер биздин келечегибизсиңер, ошондуктан жашоодогу силердин жолуңар, колдон келишинче, ачыгыраак жана кубанычтуураак болсун!