Бала бакчадагы Лего

Баланын жаш чагынан өнүгүп-өсүүсү - бул ар бир ата-эненин жетишкендиги!

«Илим» билим берүү комплексинде бала бакчадан баштап жеткинчектер Лего конструкторлорун чогултууну үйрөнүшөт жана робот жасоонун жолдорун өздөштүрүүгө жардам беришет. Легону жардамы менен кичинекей илимчилер кол менен жаңдоо-жаңсоо жөндөмдөрүнө көнүгүшөт, топто иштөөгө үйрөнүшөт жана элестетүүсүн, фантазиясын жөнгө салат.

Балдар менен иштөө жөнүндө Лего жана робот жасоо инструктору Акунова Эльзат Шейшеевна айтып берди.