Легонун жана робототехниканын келечек пландары

19.08.05Робототехника – бул пайдалуу гана эмес убакытты жагымдуу өткөрүү болгону менен ийгиликтүү келечектин күрөөсү. Робототехника - өзүнө бир нече сабактарды: программалоону алгоритмиканы, логиканы, механиканы, математиканы, жана физиканы камтыйт.

«Адабияттык Илим»

19.08.04«Илим» билим берүү комплексиндеги иштеп жаткан проект - бул «Адабияттык Илим» журналы. Ар бир Илимчи бул проектинин автору боло алат. Сиздерге биздин окуучуларыбыздын чыгармаларынан тартуулайбыз. Ал «Уйгак» деп аталат

Бала бакчадагы Лего

19.08.03Баланын жаш чагынан өнүгүп-өсүүсү - бул ар бир ата-эненин жетишкендиги! «Илим» билим берүү комплексинде бала бакчадан баштап жеткинчектер Лего конструкторлорун чогултууну үйрөнүшөт жана робот жасоонун жолдорун өздөштүрүүгө жардам беришет.

Жолдо жүрүүнүн эрежелери

19.08.02Жаңы окуу жылына карата биздин мектептин территориясында жол белгилери жана кадимки кичинекей светофор болмокчу. Биз өзүбүздүн тарбиялануучуларыбызды жолдон жол эрежеси боюнча өтүүгө үйрөтөбүз. Белгилерди жана сигналдарды бөбөктөр жатка билишмекчи.

«Илим» экологиялык клубу

19.08.01Жаштайынан эле биз балдарды жаратылышты сактоого үйрөтүп келебиз. «Илим» Экологиялык клубунун жардамы аркасында мектепте акыр-чикирди ар башка чогултуучу урналар пайда болду. Биз балдарыбыздын экологиялык демилге көтөрүп жаткандыгына жана өзүлөрүнүн идеяларын

11 класс - Бүтүрүү кечеси

19.06.13Урматтуу биздин 11 класстар! Мына эми татаал экзамендик сынактар артта калды. Силерди алдыда кыйынчылыктарды кыска убакытка унуттуруучу жана чын дилден шаңга бөлөөчү мүмкүнчүлүктү бере турган ажайып сыйкырдуу бүтүрүү кечеси күтүп турат. Ал силердин өмүр бою эсиңерде калмакчы

ЮНЕСКО конференциясы

19.06.12Биздин эң кыйын делген, Гульджамал Джусупбековна Есеналиева, Эльмира Асанбаевна Саркулова, Лияна Гумбатовна Мехтиева жана Алима Абдилакимовна Абдывасиева ЮНЕСКО конференциясында. Бул конференциянын темасы: «Борбордук Азиядагы билим берүүнүн сапатын

9 класс - Бүтүрүү кечеси

19.06.11Бүгүн биздин «Илим» Билим берүү комплексинде майрам! 9 класстардын окуучуларын ийгиликтүү сынактары менен жана мектептеги негизги жалпы билими тууралуу документин алганы үчүн куттуктагыбыз келди. Силерге эң мыкты жайкы эс алуу мезгилин каалайбыз! Силерди жаңы окуу жылына, жаңы

«ШкольНика»

19.06.09ШкольНика! Бул коддук сөздү ар бир Илимдикке айта турган болсоңуз, анын жүзү жылмаюуга толот. Анан, албетте, анын бүтүрүү кечеси кандай унутулгус жана кызыктуу өткөндүгү жөнүндө айткандарын угууга даяр боло бериңиз. Анткени, биздин Билим берүү комплексинде эң сонун каада - салтыбыз бар.

Мугалимдер үчүн семинар

19.06.07Билим алуу – жарыктык! Балдардын эс алуу мезгили башталган! Бирок «Илимдин» кызматчылары үчүн бул өзүн-өзү өнүктүрүү убагы. Эс алуу мезгилинде биз өзүбүз окуйбуз. Мисалы, жакында эле «Балдар менен кантип жашоо жана иштөө» темасында даректик топтор боюнча семинар өткөрдүк.