Ыраазычылык кат

«Илим» ББКсынын мүдүрү
Г.Д. Есеналиевага
Л.С. Громыкодон

Ыраазычылык кат

Биздин бүт үй-бүлөбүздун атынан «Илим» ББКсынын эң мыкты уюштуруу иши, сиздердин жеңил эмес эмгегиңер жана биздин балдарга болгон эң чоң сүйүүңөр үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин балдар силерге сентябрдын башында келген жок жана класстардын баары толуп калган, ошого карабастан биздин балдарды кабыл алып, камкордук менен, көңүл буруп, жагымдуу шарт түзүп бердиңер. «Илим» ББКсы биздин балдар үчүн экинчи үй, ал эми окутуучу жамаат экинчи ата-эне болуп калды. Сиздердин ырайымдуу эмгегиңер үчүн рахмат айтып, башыбызды ийип таазим кылабыз.

13.06.2016ж

Громыко Л.С.
Папазова Л.А.
Папазов В.А.


«Илим» ББКсынын мүдүрү
Г.Д. Есеналиевага
Л.С. Громыкодон

Ыраазычылык кат

Биздин үй-бүлөбүздүн атынан мугалимибиз Лосихина Валентина Александровнага жана тарбиячыбыз Сапрыкина Светлана Владимировнага ыраазычылык билдиребиз. Так ушул адамдар биздин балдардын инсан катары калыптанышына, жаңы чектерди ачуусуна, жаңы социалдык орундардын өздөштүрүүсүнө активдүү роль ойногонун билүү абдан жагымдуу. Ушул окуу жылы ичинде бул окутуучулар биздин балдарга абдан көп күч, сүйүү тартуулашты. Биз аларга жасаган эмгеги үчүн абдан ыраазыбыз. «Илим» ББКсынын администрациясы жана мүдүрлөрүнөн 1-А классынын мугалимдерине чоң ыраазычылык билдирип, аларды эмгеги үчүн грамоталар менен сыйлап коюшун өтүнөбүз.

13.06.2016ж

Громыко Л.С.
Папазова Л.А.
Папазов В.А.