Мектептин тарыхы

 • «Илим» Билим берүү комплексине кош келиңиздер!

   Бүгүн сиздер жалпы адамзат стандарттары жетектеген, кызыктуу тажрыйбасы мол, көздөгөн максатына жетише алган «Илим» мектебинин алдыңкы жамааты менен тааныша аласыздар. Сиз биздин жамааттын тең укуктуу мүчөсү болгуңуз жана жалпы ишибизге көмөк көрсөткүңүз келсе, анда биздин максаттарыбыз жана талаптарыбыз менен таанышууңуз зарыл. Сиздин жеке ишеничиңиз жана келечекке умтулууңуз биздин максаттарыбыз менен дал келишин, тактоону талап кылат. Ошондой эле «Илимдин» жамааты Сизди өз ишин туура жүрүм-турум стандарттарын колдонуу жетекчилиги алдында жүргүзөрү менен тааныштырууну туура көрөт.

  Биз Комплекс менен таанышууну анын мазмунун түшүндүрүү менен баштайбыз. Биздин Комплекстин толук аты - «Илим» Билим берүү комплекси (кыскача «Илим»ББКсы). Түшүндүрмөлүү сөздүк боюнча, «билим берүү - бул үйрөтүү, агартуу, билимин өздөштүрүү процесси». «Комплекc» - латын тилинен complexus – байланыш, бириктирүү, айкалыштыруу дегенди билдирет. «Илим» - түрк тилинен алынган «Илим» деген сөз. Биздин Комплекстин аты иш - аракетибиздин максатын символдоштурат - практикалык максаттарга жетүү үчүн окуу жана алган билимдерин турмушта колдоно билүүнү көздөйт. Биздин максаттардын так аныктамасы төмөнкүдөй:

  «Илимдин» философиясы: Жаратылыш ар бир адамга талант берген, а биздин милдет - аны иш жүзүнө максималдуу ашыруу.

  «Илимдин» миссиясы: «Педагогдор, ата-энелер жана окуучулардын өнөктөштүгү аркылуу ар биринин ийгилигине, өлкөнүн гүлдөшүнө жетишүү!»

   Комплекстин негизги максаты бул инсанды окуп, түшүнүүгө үйрөтүү, колуна аспаптарды берип, өмүр бою окуганга умтулуу, каалоо менен жетишип, «түбөлүктүү ийгиликтүү студент» катары өздөштүргөн материалын концептуалдуу түшүнүү менен турмушта туура колдоно билүүгө үйрөтүү. А чыныгы билим жана көндүмдөр адамга жаңы горизонтторду ачып, өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн туура колдонуу менен өзүн жана башкаларды бактылуу кылууга жардам берет. «Студент» деген сөз «ар дайым окуган» дегенди түшүндүрөт. «Окуу»-бул «билим жана көндүмдөргө ээ болуу, бир нерсеге жетишүү үчүн өзүнүн болгон акыл-эсин колдонуу».

  Биздин билим берүүбүздүн жыйынтыгы - жарандык компетенциясы калыптанган жана табигый илимий сабаттуулукка ээ болгон бүтүрүүчү.

  Жарандык компетенция (бул түшүнүк 1995-ж ББКга киргизилген) – өзүнүн ички билгичтигин (билим, билгич, психологиялык өзгөчөлүк ж.б.) жана тышкы (маалымат, адамдык, материалдык ж.б.) ресурстарын өз максатына жетүү үчүн колдоно билүү.

  Бүгүнкү убакта жогоруда көрсөтүлгөн максаттарга жетишүү үчүн биз Кыргызстанда өз алдынча уюмдарды уюштурдук:

  • «Илим» Билим берүү комплекси – 1993-ж.
  • Кайрымдуулук «Инвалид балдарды коргоо фонду» - 1995-ж.
   Максаты: инвалид балдарды окутуу жана аларга жардам берүү.
  • Ош шаарындагы филиалы - «Илим - Ош» Билим берүү комплекси - 1996-ж.
   Максаты: окутуу жана тарбиялоо.
  • «Билим берүү мекемелеринин шериктештиги» өнөктөштүгү – 1999-ж.
   Максаты: мектептердин кызыкчылыгын укуктук жактан коргоо, КРнын билим берүү мекемелери үчүн билим берүү тармагынын жаңы формаларын, түзүлүштөрүн издөө жана иш жүзүнө ашыруу, семинар, тренингдерди уюштуруу ж.б.
  • 2006- жылдын февраль айында «Илим» Билим берүү комплекси «Билим берүү процессинин мыкты жыйынтык мониторинги» көйгөйү боюнча КРнын Билим берүү жана илим Министрлигинин эксперименталдык-тажрыйба аянтчасы статусуна татыктуу болгон.
 • Коомдук уюмдарга мүчө болуусу:


  «Илим» балдарды жана чоңдорду ар түрдүү билим берүүчү предметтерге окутуу жана аларга чет тилдерди терең үйрөтүү үчүн атайын курстарына катышуу мүмкүнчүлүктөрүн түзүп берет. Борборлору ошону менен катар агартуу иштерин жана түрдүү социалдык долбоорлорду иш жүзүнө ашырат.

 • Баары эмнеден башталган…

  «Илим» бат эле азыркыдай калыбына келген эмес! «Илим» ББКсынын тарыхы 1993 –жылдын 6-апрелинен Бишкек шаарында башталган. «Илим» биринчилерден болуп мамлекеттик эмес билим берүүчү мекемелердин катарында бала бакча, 1 -ден 11-класстарга чейин ичине камтып түзүлгөн мектеп. Биздин өзүбүздүн гимн, логотип жана желегибиз бар.

  «Илим» ББксынын түзүүчүсү жана уюштуруучулары Ибрагимова Гайша Джусупбековна, Есеналиева Гульджамал Джусупбековна болуп саналат.

  Эскерте кетсек, бул айымдар буга чейин ар түрдүү иштер менен алек болуп келишкен: Гульджамал Джусупбековна билими боюнча экономист, Гайша Джусупбековна – тарыхчы жана археологчу, тарых сабагынан мугалим, окуу иштери боюнча орун басар болуп иштеген.

  Мектепти түзүү идеясы биздин эл кыйынчылыкка дуушар болуп, эски баалуулуктар жоголуп, жаңылары пайда боло элек мезгилде келген. Ушул убакта жаңы мектепти уюштуруу, анда ар бир Ийгиликтүү окуучуну көрүү кыялы пайда болгон. Анын ийгилиги Тырышчаактыгында, ата-эненин Сүйүүсү менен камсыздалган жана мугалимдин Ишеничи менен өстүрүлгөн.

  1993-жылы жакын пикирлештерин чогултуп, окуучулар үчүн № 62 орто мектептин имаратын, бала бакчага № 177 б/бакчанын корпусун ижарага алып, «Илим» ББксы өз жумушун баштайт. Башкаруу милдеттери өз ара бөлүштүрүлөт. Бала бакчаны Есеналиева Г.Д , мектеп процессин Ибрагимова Г.Д алышат, бирок билим берүү жана тарбиялык иштердин бүтүндүгү, балдардын бала бакчадан мектепке ооруксунтпай өткөрүү жолдорун табуу экөөнү тынчсыздандырат. Ошентип, 1995-жылдын июнь айында «Физприборлор» заводуна караштуу мурунку № 80 бала бакчасын менчиктештирүү укугуна ээ болуу иш-кагаздарын алышат.

  1991- жылы Советтер Союзу (СССР) кулагандан кийин социалдык секторду камсыздандыруу токтотулган. Элге эмгек акылары берилбей калган, ошондуктан № 80 бала бакчанын жетекчилери да бир корпусун жабууга аргасыз болушкан: жылуулук, электр энергиясы, суу берүү токтотулуп, ремонт иштери да жүргүзүлбөй токтоп турган. Имарат жана территориясы ыйлагыдай абалда болгон: чириген тактайлары, чатырчасынан суу аккан жана тиешелүү эмеректери да жок болчу.

  Ушул себептен «Илим» ББКсы алгачкы жылдары бүт тапкан акчаларын имаратты жана территорияны оңдоого гана жумшап турган. Абдан кыйын, оор абалдар болгон. Бирок ар дайым алдыга умтулган адам гана жеңет. Бүгүн биз сыймыктануу менен биздин Комплекстин жетишкендиктерин көрсөтө алабыз.

 • 1993 жылдан баштап жасалган иш-аракеттер:

  • имаратты капиталдуу ремонтоо жана чатырчасын жабуу;
  • окутуу жайларын кайрадан куруу (2 корпус);
  • мектептин класстарындагы жана б/бакчанын топтомдорундагы эмеректери ар дайым жаңыланып турат;
  • ашканада ремонт иштери жүргүзүлгөн жана керектүү шаймандар менен жабдылган (400 отуруучу жай), үч жолку сапаттуу тамактануу уюштурулган;
  • электр менен жылытуучу жана таратып берүү бөлүмү да толук жабдылган;
  • тамак-аш бөлүмүнө электр плиталары, муздаткычтар, электр ашкана жабдыктары сатылып алынган;
  • 1998-жылы автономдуу электр жылыткычы тургузулуп, ишке киргизилген. Биз борборлоштурулган жылытуучу кызматынан баш тартып, өзүбүз жылуулук режимин камсыз кылууну жөнгө салдык, бул каалаган убакта жылуулукту камсыз кылууга жана комплекс ичинде жылуулукту узартууга жол ачты;
  • Шаарга чыгууга ыңгайлашкан 16 ички линиясы бар кичи-АТС орнотулду;
  • Жекече окутуу үчүн чакан бөлмөлөрү менен жекече билим берүү Борбору түзүлгөн;
  • эмгек, физика, тарых, англис, кыргыз тили сабактары үчүн кабинеттер, музыкалык студия, б/бакчага спорт бөлмөсү, 2 компьютердик классы (40 компьютер) жабдылган жана башкаруу корпусу Интернет байланышы бар 30дан ашуун компьютер менен камсыздалган;
  • компьютердик тармактын программалык камсыздоосу ар дайым жаңыланып турат;
  • 2002-жылдын ноябрында Интернеттин, Wi-Fi дүңторчо локалдуу тармагы түзүлгөн;
  • Китепкана фонду ар дайым жаңыланып турат;
  • Сабактар үчүн заманбап ТКО (техника колдонуп окутуу) алынган жана колдонулууда: атап айтсак, майрамдык шоу- программаларды өткөрүү үчүн интерактивдүү такталар, проекторлор, DVD, музыкалык борборлор, сыналгылар, магнитофондор, слайдоскоп, электрондук микроскоп, принтер, ксерокс, сканер, фото-видеокамера, музыкалык жабдыктар;
  • 2007-жылы дагы бир башкаруу корпусу курулуп, анын ичине психологиялык жактан колдоо Борбору жайгаштырылган;
  • Бала бакчада балдар үчүн эс алуу чатырчасы, ойноо аянтчасы, дөбөчө курулуп, суу ичүүчү фонтан салынган;
  • 2012-ж үчүнчү кабат курулуп бүтүп, борбордук холл чоңойтулган, котельная, мектеп периметрине карата кыштан жасалган дубал орнотулган;
  • Территорияны жашылдандыруу жыл сайын үзгүлтүксүз жүргүзүлүп турат.
  • 2014-ж. Имаратты боёп, сырдоо жана жылуулоо жүргүзүлгөн, ички короого брусчатка төшөлгөн.


  Мугалимдер жамааты билим берүүдө жаңы инновациялык программаларды колдонуу боюнча бир орунда турушкан жок. Буга эң мыкты күбө- сабактардан чыккан окуучулардын бактылуу жүздөрү. Бул жерде балдар предметтерди гана окуп калбастан, кадам сайын өз күчтөрүнө, өзүнө ишеним кайтаруу менен эски жабыштырылган ойлордон арылышат. Ушул максатка жетүү үчүн күнү-түнү иштөө зарылдыгы бар болчу.

  Тажрыйба топтолуп, материалдар такталып, түзөтүлдү. Чечимдерди издөөгө, кабыл алууга туура келип жатты. Өкүнүчтүү жанылыштыктарды, каталарды кетирдик, бирок ар бир жаңылыштыктан баалуу тажрыйба алынып, техникалык иштелмелердин саясий уюштуруу түрү катары жазылып жатты (мекеме кызматчыларынын өз ара мамиле эрежелери). Мисалы, окуучулардын жаңы гана биринчи жыйынтыктарга жеткен мезгилде окуусун улантпай таштап кетип калуу себебин аныктадык, чет элдик окуучулар менен иштөө усулдары жана коррекциялык билим берүү системасы иштелип чыкты.

  Баланын окуу жана түшүнүү жөндөмүн калыбына келтирүүгө боло тургандыгы белгилүү болду. Бул максатта 1998-жылдын 1-июнунда «Илим» Билим берүү комплексинин структуралык бөлүгү катары жекече билим берүү Борбору уюштурулду (ЖБББ). Борбор алгач «үй шартында билим берүү Борбору» деп аталган. Ал билим алууга физикалык жактан жетишпеген балдарды окутууга багытталып ачылган. 1999 жылы бул Борбор «Жекече билим берүү Борбору» деп аталып (ЖБББ), жалгыз эле коррекциялоо программасы менен окутууну талап кылган балдар эмес, башка өзүнө жогору көңүл бурдурган, өзгөчө аң-сезимдүү жана чет өлкөлүк балдар да окутула баштаган.

  2015-2016 жж

  • жаңы үч кабаттуу имарат курулган жана жабдылган.
  • 3-корпустун алдына ача таштар коюлган, 2 жана 3-корпустардын ортосуна чектөөчү тосмо, UF дан келген чатырчасы менен отургучтар - 5 даана
  • 3 корпуста видео-байкоо системасы орнотулду.
  • техникалык жабдуулардан: проекторлор-5, күчөткүчтөр-1, интерактивдүү такталар-5, компьютерлер-8 сатып алынды.
  • сатылып алынды: бала бакчанын топтору үчүн килемче жабуу – 10 даана, парда- 5 -топко, 4- топ үчүн оюнчуктар.
  • бала бакчанын спорт залына балдарды жыгылганда коргой турган атайын резинадан жасалган жабуу салынды.
  • тамак-аш бөлүмүндө ремонт жүргүзүлүп, жабдуулар жаңыртылды: мармиткалар, муздаткыч, идиш-аяктар.
  • мектеп кийимдер бөлүгүнө улуттук кийимдер, бала бакча үчүн тематикалык кийимдер сатылып алынды.


  2017 жыл

  • бала бакчанын музыка залында жана 1-корпустун кичи акт залында интерьерди алмаштыруу менен ремонт жүргүзүлдү.
  • бала бакчанын аянтчасына балдарды жыгылуудан коргоочу атайын резинадан жасалган жабуу салынды.
  • бала бакчанын аянтчасына жаңы көчө оюн жабдуусу орнотулду.
  • техникалык жабдуулар сатылып алынды: видеосервер-1, компьютерлер-10, МФУ-3, ноутбуктар-4, проектор-15, үндү күчөткүч-1, электрондук такта-10, WiFi роутер-1, биология сабагы үчүн демонстрациялык жабдуулар-1.
  • класстарга килемче төшөлдү-15даана.
  • 20 дарактан кайың аллеясын отургуздук.
  • өзүнчө бөлмөлөрү, душ кабиналары менен футбол талааасын тургуздук.
  • 1 жана 2 -корпустарда балдардын коопсуздугун сактоо максатында терезелерди ачууда сактоочу жабдуулар орнотулду.


  2018 жыл ичинде «Илим» ББКсынын инфратүзүмүн, билим берүү кызматтарынын сапаттарын жакшыртуу жана кардарды канааттандыруу деңгээлин жогорулатуу максатында төмөнкүлөр жасалды:

  A. Жабдыктар сатып алынды:

  • Интерактивдүү такталар – 5 даана
  • МФУ – 5 даана
  • Компьютерлер – 33 даана
  • Ноутбук – 3 даана
  • Проектор – 2 даана
  • Принтер – 2 даана
  • Видеобайкоочу камера – 26 даана
  • Чоң жыйын залына электрондук фортепиано.


  B. Курулуп бүттү:

  • Бала бакча, «Чемпионика» футбол мектеби үчүн адистештирилген жабуусу менен футбол талаасы.
  • Бала бакча менен башталгыч мектеп үчүн волейбол жана баскетбол ойной турган спорт аянтчасы.
  • Бала бакчанын ойноо аянтчасынын алдындагы иштен чыгып, эскирип калган территориясын жаңы ача таштар менен тизип чыктык.
  • Илимдин территориясынын чыгыш тарабындагы тосмону курдук жана бөтөн бирөөлөрдүн кирүүсүнөн сактай турган тосмолорду бекиттик.


  C. Территорияны жашылдандыруу иштери жүргүзүлдү (ак кайыңдарды, каштан талдарын жана мажүрүм талдарын отургуздук);

  D. Уюштуруучулар тарабынан башталгыч мектептин ойноо аянтчасын куруу боюнча долбоор иштелип чыгып, бекитилди. Апрелден баштап спорт жана ойноо жабдыктарын куруу жана сатып алуу боюнча иштер башталат.

 • «Илим» башка билим берүү мекемелеринен кандай айырмаланат?

   Бул суроо ар дайым берилип келет!

  Тегереги карагайлар, кайыңдар жана живопистүү жашыл чөптөр менен курчалган татынакай үйдүн кичинекей аралда турганын элестетип көргүлөчү. Аралдын тарыхы ар бир окуучуну Ийгиликтүүлүккө жеткирүү Кыялынан башталган!

  Бүгүн «Илим» - дүйнө жүзүнөн келген окуучулардын биригүү орду. Белгилүү болгондой, эгерде бала канчалык сабактан кийин өзүн жайлуу жана ыңгайлуу сезсе, ошончолук сабакты да жакшы окуйт. Гүлдөрү менен галереялар, жумшак эмеректер, ашкана, баскетбол ойноочу аянтча жана көптөгөн башка көрүнүштөр балдарга өз үйүндөгү жылуулукту сезүүнү камсыз кылат. Жумушка карата өзгөчө мамиле, ачык айырымдуу имидж, окуу жана социалдык ишмердүүлүктү көп тараптуулугу ар бир окуучунун ийгиликтүү болуп калыптанышына шарт түзөт.

  Педагогдордун окуучулар жана ата-энелер менен биримдиги, жасалмасыз балдарга сүйүүсү - «Илимдин» айырмачылык түзүүчүсү!

   Эмне үчүн Сиздин балаңызга «Илимде» жакшы болорунун 13 себеби:

  1. Сиздин балаңыз менен адистештирилген педагогдор жана тарбиячылардын тобу иштейт.
  2. Окутуу программасында чет тилдерине, чыгармачылык менен элестетүүгө, жарандык жана инсандык позициялардын түзүлүшүнө, маалыматтар менен өз алдынча иштөөгө, өз ойлорун айтууга, интеллектуалдык потенциалын жана социалдык көндүмдөрүн максималдуу өстүрүүгө абдан чоң көңүл бурулат.
  3. Сабактардын жүгүртмөлөрү ден-соолукту сактоо режимин эске алуу менен түзүлгөн: акыл жана физикалык эмгектин жүктөмүнүн алмашуусу, 30 минуттук сабактар, кыймыл-аракеттүү танапистер, окуу жылынын 5 семестрге бөлүнүшү.
  4. Мектеп психологдору ар дайым татаал жашоо кырдаалдарында чечим чыгарууга жардам беришет.
  5. Күндүн экинчи жарымында балаңыз үй тапшырмасын аткарып жатып, ар дайым консультация жана жардам ала алат.
  6. Уюштурулган эс алуу-долбоорлор, ийримдер, элективдүү курстар, музыкалык мектеп, спорттук секциялар чыгармачылык потенциалды ачууга мүмкүндүк берет.
  7. Сиздин балаңызга ар дайым Интернет, китепкана, 2 компьютердик класстардын эшиктери ачык.
  8. Сиздин балаңызга ар убакта биринчи медициналык жана медикаментоздук жардам берилет. Жыл ичинде атайын адистердин жалпы медициналык кароосу жана бүт окуу жылы ичинде прфилактикалык иш-чаралары болуп турат.
  9. Сиздин балаңыздын ден-соолугун спорттук майрамдар, экологиялык тренингдер, спартакиадалар, денени чыңдоо, бассейндерге баруу чыңдап турат.
  10. Сиздин балаңыз улуттук тамак-аштарды жогору баалоо жана жаш өзгөчүлүктөрүн эске алуу менен даярдалган 3 жолку теңдештирилген тамак-аш менен камсыздалат.
  11. Сиздин балаңызга коопсуздук гарантияланган.
  12. Каалаган убакта кайрылып Сиз каалаган, кызыктырган маалыматты окуу бөлүм башчысынан, педагогдон, куратордон, психологдон, доктурдан алып алсаңыз болот.
  13. Окуучулардын педагогдор менен өнөктөштүк мамилеси сынчыл аң-сезимдеги эркин инсандын калыптануу атмосферасын түзөт.
 • Биздин кыялдарыбыз

   Ю.И.Визбордун атактуу ырында: «Баары эле бат жасалган эмес, Москва да бат курулган эмес…»,- деп ырдалат эмеспи. Ушул эле сөздөрдү «Илим» ББксынын түзүлүшүнүн жакшыруусуна карата айтса болот, баары акырындык менен жасалып жатат жана жасалууда, биздин кыялдарыбыз да биз менен катар өсүүдө.

  Кыял аткарыла турган күчкө ээ, ошондуктан илимдиктер өздөрүнүн аткарыла турган ойлоруна терең ишенишет:

   • Өз карамагына камтыган спорттук комплекс:
    • бассейн,
    • футбол,
    • баскетбол,
    • волейбол үчүн залдар,
    • чечинип-кийинүүчү жер.

  • Бала-бакчадагы балдар үчүн бассейни менен өзүнчө корпус.
  • Маалымат технологиялары менен жабдылган кабинеттери бар 3 кабаттуу корпус.
  • Жер астындагы паркинг.