Лицензия

Лицензия LA130000107 2013-ж Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим Министрлигинин мектепке чейинки билим берүү алкагында билим берүү ишмердүүлүк укугуна ээ болгондугунун негизинде берилген.

Лицензия LВ130000145 2013-ж Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим Министрлигинин башталгыч, негизги жана жалпы билим берүү ишмердүүлүк укугуна ээ болгондугунун негизинде берилген.