Орус тили жана адабияты жумалыгы

23 нөн 27 январга чейин «Илимде» орус тили жана адабияты Жумалыгы болуп өттү.

Аны бүт мектеп чогулган салтанаттуу линейка ачып берди, ал эми «Брейн-ринг» интеллектуалдык оюну улантты. Оюнга «Илимдин» алтынчы класстары катышышты.

3-7 класстар Пушкиндин жомокторунан театралдашкан үзүндүлөрдү көрсөтүштү. 6-класс «Кичинекей трагедиялардан» өз постановкасын коюшту. 10-11 класстардын балдары үчүн режиссер-философ Джумабаев Эмиль Джамбулович чакырылган, ал ар кандай суроолорго жооп берди: турмуш мааниси жөнүндө, чындыкты издөө, Манас жана башка көптөгөн маселелер жөнүндө.

Баарын окурмандар сынагындагы ырларды көркөм окуу, «Керемет талаа» жана Пушкин балы кубандырды.