Лицензия

Лицензия LS180000553

2018 ж. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим Министрлигинин мектепке чейинки билим берүү алкагында билим берүү ишмердүүлүк укугуна ээ болгондугунун негизинде берилген.

Лицензия LS180000544

2018 ж. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим Министрлигинин башталгыч, негизги жана жалпы билим берүү ишмердүүлүк укугуна ээ болгондугунун негизинде берилген.
  • Дареги

    Бишкек ш.,
    Токтоналиев көч., 6 – Б
  • Телефон

    +996 770 330 323