Математика

Мектепке чейинки жаштагы балдардын элементардык математика менен таанышуусун калыптандыруу.

Элементардык математика менен таанышуу - бул:

 • сан жана эсеп;
 • көлөм;
 • калып;
 • мейкиндикте жолун табуу;
 • убакытта өз жолун табуу;

Колдонулган усулдар:

 • В.П. Новикованын иштелмелери
 • Л.Г. Петерсондун редакциясы алдында математика дептерлери
 • Дареги

  Бишкек ш.,
  Токтоналиев көч., 6 – Б
 • Телефон

  +996 770 330 323