Тарбиячылары

Расулбаева Алла Рашидовна

№ 4\3.1 «Бала бакча» Бөлүмү - тарбиячы
Мугалим – «Мектепке чейинки билим берүү» багыты боюнча эксперт
Билими – жогорку, Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институту
Жогорку квалификациялык категория
КР МО Ардак грамотасы
Педагогикалык стажы 1978 ж.
Менин кредом: "Ар биринде жекече өзгөчөлүктү көрүү!"
Туулган күнү 27 июль

Панасейко Маргарита Андреевна

№ 4\3.1 «Бала бакча» Бөлүмү - тарбиячы
Билими – жогорку, И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети
Педагогикалык стажы 2004 ж.
Менин кредом: "Менин жумушум –камкордук менен сүйүү. Гениалдуу балдар гениалдуу идеяларды талап кылышат!"
Туулган күнү 4 май

Чуприна Ирина Николаевна

№ 4\3.1 «Бала бакча» Бөлүмү - тарбиячы
Билими – атайын\орто, Фрунзедеги музыкалык-педагогикалык окуу жайы
Жогорку квалификациялык категория
Педагогикалык стажы 1979 ж.
Менин кредом: "Сүйүү баарын жеңет!"
Туулган күнү 30 ноябрь

Шевчук Мариана Александровна

№ 4\3.1 «Бала бакча» Бөлүмү - музыка мугалими
Билими – жогорку, Кыргыз улуттук университети
Педагогикалык стажы 1987 ж.
Менин кредом: "Балдардын жылмаюусу жана ишеними – мугалим үчүн жогорку сыйлык!"
Туулган күнү 4 февраль

Яценко Татьяна Ивановна

№ 4\3.1 «Бала бакча» Бөлүмү - тарбиячы
Мугалим – «Мектепке чейинки билим берүү» багыты боюнча эксперт
Билими – атайын\орто, Карасу педагогикалык окуу жайы (Россия)
Жогорку квалификациялык категория
КР Билим берүү отличниги
Педагогикалык стажы 1977 ж.
Менин кредом: "Балдарды сүйүү жана аларга балдарга кылгандай мамиле!"
Туулган күнү 31 август

Кузнецова Елена Михайловна

№ 4\3.1 «Бала бакча» Бөлүмү - тарбиячы жана ТРИЗ мугалими
Мугалим – «Мектепке чейинки билим берүү» багыты боюнча эксперт
Билими – атайын\техникалык, Фрунзедеги машина куруу техникуму
Жогорку квалификациялык категория
КР Билим берүү отличниги
Педагогикалык стажы 1977 ж.
Менин кредом: "Эригүүгө бир күн да жок!"
Туулган күнү 31 октябрь

Полетаева Светлана Юрьевна

№ 4\3.1 «Бала бакча» Бөлүмү - тарбиячы
Билими – атайын\орто, Музыкалык-педагогикалык окуу жайы
Педагогикалык стажы 1985 ж.
Менин кредом: "Балдар биздин келечектеги кубанычыбыз!"
Туулган күнү 4 май

Никитина Людмила Викторовна

№ 4\3.1 «Бала бакча» Бөлүмү - тарбиячы
Билими – жогорку, Кыргыз билим академиясы
Жогорку квалификациялык категория
Педагогикалык стажы 1990 ж.
Менин кредом: "Келечек биздин балдарда!"
Туулган күнү 21 июнь

Лукина Наталья Владимировна

№ 4\3.1 «Бала бакча» Бөлүмү - тарбиячы
Билими – атайын\орто, Т.Эрматов атындагы Бишкек-музыкалык-педагогикалык колледжи
Педагогикалык стажы 2012 ж.
Менин кредом: "Жеңил жана кубанычтуу!"
Туулган күнү 1 март

Чиркова Валентина Викторовна

№ 4\3.1 «Бала бакча» Бөлүмү - тарбиячы
Билими – жогорку, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети
Жогорку квалификациялык категория
Педагогикалык стажы 1999 ж.
Менин кредом: "Өзүңө ишен, өзүң менен бол, башкаларга жардам бер!"
Туулган күнү 15 июль

Сизова Людмила Михайловна

№ 4\3.1 «Бала бакча» Бөлүмү - тарбиячы
Билими – жогорку, Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети
Жогорку квалификациялык категория
Педагогикалык стажы 1974 ж.
Менин кредом: "Адамдагы башкы күч – бул руханий күч!"
Туулган күнү 16 март

Балтовская Елена Александровна

№ 4\3.1 «Бала бакча» Бөлүмү - тарбиячы
Билими – атайын\орто, Т. Эрматов атындагы Бишкек музыкалык-педагогикалык колледжи
Педагогикалык стажы 2015ж.
Менин кредом: "Ким дүйнөнү ордунан жылдыргысы келсе, өзүн жылдырсын!"
Туулган күнү 9 апрель

Шатова Татьяна Николаевна

№ 4\3.1 «Бала бакча» Бөлүмү - тарбиячы
Билими – атайын\орто Т.Эрматов атындагы Бишкек музыкалык-педагогикалык колледжи
Педагогикалык стажы 2013ж.
Менин кредом: "Бардык жердеги акыйкаттык!"
Туулган күнү 8 март

Кислицына Светлана Николаевна

№ 4\3.1 «Бала бакча» Бөлүмү - англис тили мугалими
Мугалим эксперт
Билими - жогорку, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети
Педагогикалык стажы 1996ж.
Менин кредом: "Жан дилиң менен окуп, үйрөн!"
Туулган күнү 12 апрель

Иевлева Валентина Михайловна

№ 4\3.1 «Бала бакча» Бөлүмү - ТТОН мугалими
Билими - жогорку, Кыргыз улуттук университети
Жогорку квалификациялык категория
КРнын Билим берүү отличниги
Активдүү усулдарды окутуу технологиясынын тренери
Педагогикалык стажы 1966ж.
Менин кредом: "Кылым жашасаң, кылым оку!"
Туулган күнү 2 февраль

Михеева Ирина Леонидовна

№ 4\3.1 «Бала бакча» Бөлүмү - дене тарбия мугалими
Билими - жогорку, И.Арабаев атындагы Кыргыз педагогикалык унверситети
Жогорку квалификациялык категория
Педагогикалык стажы 1981ж.
Менин кредом: "Сүйүү баардыгын жеңишке жеткирет!"
Туулган күнү 9 сентябрь

Исмаилова Гүзал Мирикрамовна

№ 4\4. «Психологиялык жактан колдоо борбору» бөлүмү - бала бакча психологу, логопед
Билими – жогорку, Бишкек Гуманитардык Университети
Педагогикалык стажы 2014ж.
Менин кредом: "Бейтаанышка да жылмай!"
Туулган күнү 10 июль

Касымалиева Махабат Акматбековна

№ 4\3.1 «Бала бакча» Бөлүмү - кыргыз тили мугалими
Билими - жогорку, И.Арабаева атындагы КМП Университети
Биринчи квалификациялык категория
Педагогикалык стажы 2000ж.
Менин кредом: "Жашоонун ар бир жагдайы баары жакшылыкка!"
Туулган күнү 22 январь

Федотова Оксана Германовна

№ 4\3.1 «Бала бакча» Бөлүмү - тарбиячы
Билими – орто/атайын, Бишкек техникалык колледжи
Педагогикалык стажы 2007ж.
Менин кредом: "Сүй, түшүн, жардам бер!"
Туулган күнү 19 декабрь

Лукина Надежда Васильевна

№ 4\3.1 «Бала бакча» Бөлүмү - тарбиячы
Билими – Жогорку, Кыргыз-Россия билим берүү академиясы
Педагогикалык стажы 2020ж.
Менин кредом: "Бир гана алга, көздөгөн максатка жана элди сүйүү менен!"
Туулган күнү 5 июнь

Буглак Елена Витальевна

№ 4\3.1 «Бала бакча» Бөлүмү - тарбиячы

Билими – жогорку, КАА
Педагогикалык стажы 2011-жылдан бери
Менин кредом: "Баары биздин колубузда, ошондуктан колду ылдый таштаганга болбойт!"
Туулган күнү 11 октябрь

Евтушенко Яна Дмитриевна

№ 4\3.1 «Бала бакча» Бөлүмү - тарбиячы

Билими – жогорку, К.Карасаев атындагы Бишкектик Гуманитардык Университети
Педагогикалык стажы 2019-жылдан бери
Менин кредом: "Тарбиячынын негизги милдети - баланы бактылуу болууга үйрөтүү"
Туулган күнү 6 август

Байланыш

  • Кыргызстан, Бишкек ш.,
    Токтоналиев көч. 6 – Б
  • +996 (770) 33-03-23
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  • 8:00 - 18:00 чейин
    (дем алыш жана майрам күндөрүнөн тышкары)