Мугалимдер

Администрация

Ибрагимова Гайша Джусупбековна

Башкы мүдүр жана № 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - тарых мугалими
Билими – жогорку, Кыргыз мамлекеттик улуттук университети
Жогорку квалификациялык категория
КРнын Билим берүү отличниги, КР МОнун Ардак грамотасы
Эмгек стажы 1975ж.
Менин кредом: "Жашоодо эмне өзгөрүлбөсүн - баары жакшылыкка!"
Туулган күнү 25 ноябрь

Есеналиева Гульджамал Джусупбековна

Аткаруучу мүдүр
Билими – жогорку, Кыргыз мамлекеттик улуттук университети
Жогорку квалификациялык категория
КРнын Билим берүү отличниги, КР МОнун Ардак грамотасы
Эмгек стажы 1980ж.
Менин кредом: "Дайыма жаңы түшүнүү менен биз мурункудай болбой, түбөлүккө өзгөрөбүз!"
Туулган күнү 18 февраль

Есеналиева Сагын Джусупбековна

Администрациялык маселелер боюнча мүдүрдүн орун басары жана № 3 «Финансы-экономикалык» Бөлүмдүн администратору
Билими – жогорку, Кыргыз улуттук университети
Социалдык бөлүмдүн мамлекеттик каражат сарптоо эффективдүүлүгү суроолору боюнча эксперт-консультанты
Эмгек стажы 1975ж.
Менин кредом: "Өзүңө ишен, өз келечегиңди өзүң түз!"
Туулган күнү 29 сентябрь

Дроздова Ирина Викторовна

№ 2 «Клиенттер менен иштөө» Бөлүмүнүн администратору жана № 1 «Коммуникация» Бөлүмү
Билими – жогорку, Кыргыз мамлекеттик университети
Эмгек стажы 1987ж.
Менин кредом: "Эч качан муңайбоо!"
Туулган күнү 31 декабрь

Урумбаева Флюра Касымовна

№ 4\1. «Билим берүү процессин башкаруу» Бөлүмүнүн администратору жана № 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - окуу бөлүм башчысы, математика мугалими
Билими – жогорку, Ош мамлекеттик педагогикалык университети
Жогорку квалификациялык категория
КРнын Билим берүү отличниги
Педагогикалык стажы 1983ж.
Менин кредом: "Түшүнүү, сыйлоо жана сүйүү"
Туулган күнү 1 март

Давыдова Ольга Борисовна

№ 4\2. «Билим берүү процессин башкаруу» - Социалдык өнүгүү Бөлүмүнүн администратору жана № 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - мугалим
Билими – жогорку, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети
КРнын Билим берүү отличниги
Педагогикалык стажы 1985ж.
Менин кредом: "Өчпөстөн жашоо! Маңыздуу, маанилүү жашоо!"
Туулган күнү 13 декабрь

Матасова Светлана Эмильевна

№ 4\3. «Билим берүү процессин башкаруу» - Бала-бакча Бөлүмүнүн администратору
Билими – жогорку, Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институту
Жогорку квалификациялык категория
КРнын Билим берүү отличниги
КР ББИМнин Ардак грамотасы
Педагогикалык стажы 1977 ж.
Менин кредом: "Сүйүү, адилеттүүлүк, ак ниеттүүлүк!"
Туулган күнү 24 ноябрь

Исакова Виктория Леонидовна

№ 4\4. «Билим берүү процессин башкаруу» - Психологиялык колдоо борбору Бөлүмүнүн администратору
Билими – жогорку, Кыргыз-Россия билим берүү академиясы
Экинчи квалификациялык категориясы
Педагогикалык стажы 1998ж.
Менин кредом: "Чынчылдык жана оптимизм!"
Туулган күнү 8 июнь

Сыромятникова Татьяна Николаевна

Администратор Отделения № 5 «Квалификаций» жана № 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - биология, география мугалими, куратор
Билими - жогорку, Кыргыз мамлекеттик улуттук университети
Жогорку квалификациялык категория
КР шаардык билим берүү башкармалыгынын, райондук билим берүү борборунун Грамоталары
Педагогикалык стажы 1999ж.
Менин кредом: "Ишеним жана сыйлоо!"
Туулган күнү 27 июль

Магомедова Эльмира Закарьяновна

Администратор Отделения № 6 «Распространения»
Образование – высшее, Кыргызская Академия Образования
Стаж работы с 1993г.
Мое кредо: "Людям решившим действовать, обычно сопутствует удача!"
День рождения 13 ноября
  • Дареги

    Бишкек ш.,
    Токтоналиев көч., 6 – Б
  • Телефон

    +996 770 330 323