Сабактардын жүгүртүүсү

1 - 4 класстар

ПАРА
САБАК
УБАКЫТ
Эртең мененки тамак 8.00 – 8.15
I 1 8.15 – 8.45
2 8.50 – 9.20
II 3 9.25 – 9.55
4 10.00 – 10.30
Кыймылдуу танапис 10.30 - 10.50
III 5 10.50 – 11.20
6 11.25 – 11.55
IV 7 12.05 – 12.35
Түшкү тамак 12.35 – 13.00
Сейилдөө 13.00 – 13.25
IV 8 13.25 – 13.55
V 9 14.00 – 14.30
10 14.35 – 15.05
Сейилдөө 15.05 – 15.30
Түштүк 15.30 – 15.45
Үй тапшырмасын аткаруу 15.45 – 17.00

5 - 11 класстар

ПАРА
САБАК
УБАКЫТ
I 1 8.00 – 8.30
Эртең мененки тамак 8.30 – 8.45
2 8.45 – 9.15
II 3 9.25 – 9.55
4 10.00 – 10.30
Кыймылдуу танапис 10.30 – 10.50
III 5 10.50 – 11.20
6 11.25 – 11.55
IV 7 12.05 – 12.35
8 12.40 – 13.10
Түшкү тамак 13.10 – 13.35
Эс алуу 13.35 – 14.00
V 9 14.00 – 14.30
10 14.35 – 15.05
VI 11 15.10 – 15.40
Түштүк 15.45 – 16.00
Үй тапшырмасын аткаруу 16.00 – 17.00
  • Дареги

    Бишкек ш.,
    Токтоналиев көч., 6 – Б
  • Телефон

    +996 770 330 323