Сертификат

Кыргыз Республикасынын ББжИМ тарабынан 23.05.2018 ж. берилген

№ VS180000261 Сертификаты

"Илим" Билим берүү комплексинин төмөнкү программалар боюнча аккредиттелгенин тастыктайт: негизги жалпы билим берүү, орто жалпы билим берүү.
Мекеменин статусу: Жалпы билим берүүчү мектеп
Кыргыз Республикасынын ББжИМ тарабынан 23.05.2018 ж. берилген

№ VS180000270 Сертификаты

"Илим-Ош" Жоопкерчилиги чектелген Билим берүү комплексинин төмөнкү программалар боюнча аккредиттелгенин тастыктайт: негизги жалпы билим берүү, орто жалпы билим берүү.
Мекеменин статусу: Жалпы билим берүүчү мектеп
  • Дареги

    Бишкек ш.,
    Токтоналиев көч., 6 – Б
  • Телефон

    +996 770 330 323