ЮНЕСКО проекттери

«Илим» ББКсындагы жүргүзүлүп жаткан элективдүү курстар – бул кошумча билим берүүнүн түрү, ал окуучунун өз мүмкүнчүлүктөрүн, кызыкчылыктарын ишке ашыруу менен такшалган эркин инсан болууга жардам берет.

Окуучуларга жүргүзүлүп жаткан курстардын каалаганын тандап алуу, андан кийин элективдүү курстун жетекчисине барып жазылуу сунуш кылынат.

  • Дареги

    Бишкек ш.,
    Токтоналиев көч., 6 – Б
  • Телефон

    +996 770 330 323