Мугалимдер

Башталгыч мектеп

Гришаева Галина Сергеевна

№ 4\1.2-Г. Бөлүмүнүн администратору жана «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - мугалим
Мугалим – «Башталгыч мектеп» багыты боюнча эксперт
Билими – жогорку, Асаналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик металлургия институту
Биринчи квалификациялык категория
КРнын Билим берүү отличниги
Педагогикалык стажы 2001ж.
Менин кредом: "Жөн гана, кызыктыруу жана сүйүү менен!"
Туулган күнү 27 июнь

Цветкова Алена Васильевна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - мугалим
Билими - жогорку, Литвадагы мамлекеттик медицина институту
Педагогикалык стажы 2003ж.
Менин кредом: "Эгерде мугалим ишине жана окуучуга болгон сүйүүсүн бириктире алса, анда ал – мыкты мугалим!"
Туулган күнү 22 декабрь

Журавлева Людмила Васильевна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - мугалим
Билими - жогорку, Кыргыз билим берүү Академиясы
Педагогикалык стажы 2011ж.
Менин кредом: "Болсоң кыйын бол, жашасаң татыктуу жаша!"
Туулган күнү 3 июнь

Сулейманова Гульмира Махмутовна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - мугалим
Мугалим – «Математика» курсунун эксперти
Билими - жогорку, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык унверситети
Жогорку квалификациялык категория
КР билим берүүсүнүн отличниги
Педагогикалык стажы 1993ж.
Менин кредом: "Башталгыч мектеп билим берүүнүн биринчи баскычы. Мен өзүмдүн ишимди балдарды жазууга, окууга, эсептөөгө гана үйрөтпөстөн, аларга өз таланттарын ачууга жардам берүү деп билем. Ар бир бала уникалдуу жана кайталангыс деп эсептем!"
Туулган күнү 18 июнь

Острожнова Наталья Владимировна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - мугалим
Мугалим – «Орус тили» курсунун эксперти
Билими - жогорку, Кыргыз мамлекеттик университети
Жогорку квалификациялык категория
КР МО Ардак грамотасы
Педагогикалык стажы 1981ж.
Менин кредом: "Кудай баалуу белек берген – мен адамдарды сүйөм. Турмушта да , жумушта да формалдуу мамиле кылууну жактырбайм. Бардык билимимди, билгичтигимди, сүйүүмдү өз үй-бүлөмө, окуучуларыма, кесиптештериме бергенге аракеттенем."
Туулган күнү 11 май

Феклистова Ирина Владимировна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - мугалим
Мугалим – «Мекен таануу» курсунун эксперти
Билими - жогорку, Маяковский атындагы Кыргыз кыз–келиндер институту
Биринчи квалификациялык категория
Педагогикалык стажы 1985ж.
Менин кредом: "Ийгилик жөнүндө ойлон, өзүңө ийгилик каала, ошондо сен каалоңду аткара турган көчтү кыймылдата аласың!"
Туулган күнү 14 июнь

Арсланова Галия Ирикчиевна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - тарбиячы
Билими - жогорку, Кыргыз Мамлекеттик университет
Жогорку квалификациялык категория
Педагогикалык стажы 1977ж.
Менин кредом: "Өз келечегиңди өзүң жаса!"
Туулган күнү 26 июнь

Иевлева Валентина Михайловна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - ТТОН мугалими
Билими - жогорку, Кыргыз улуттук университети
Жогорку квалификациялык категория
КРнын Билим берүү отличниги
Активдүү усулдарды окутуу технологиясынын тренери
Педагогикалык стажы 1966ж.
Менин кредом: "Кылым жашасаң, кылым оку!"
Туулган күнү 2 февраль

Трофимова Людмила Владимировна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - тарбиячы
Билими – жогорку, Москва педагогикалык академиясы
Педагогикалык стажы 2009ж.
Менин кредом: "Болуп жаткан иштердин баары, мыкты болууга карата аракет!"
Туулган күнү 8 январь

Пашевкина Елена Валерьевна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - сүрөт тартуу мугалими
Билими - жогорку, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык унверситети
Педагогикалык стажы 2000ж.
Менин кредом: "Укмуш керемет ага ишенген жерде гана болот!"
Туулган күнү 30 май

Кузнецова Елена Михайловна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - ТРИЗ мугалими
Билими – атайын\техникалык, Фрунзедеги машина куруу техникуму
Жогорку квалификациялык категория
КР Билим берүү отличниги
Педагогикалык стажы 1977ж.
Менин кредом: "Эригүүгө бир күн да жок!"
Туулган күнү 31 октябрь

Филюшко Елена Игоревна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - мугалим
Билими – жогорку, К.И. Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университети
Биринчи квалификациялык категория
Педагогикалык стажы 2006ж.
Менин кредом: "Тагдыр качан биздин дөнгөлөгүбүзгө таяктарын койгондо, керексиз темирлер үзүлөт!"
Туулган күнү 7 июль

Панцарникова Елена Станиславовна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - мугалим
Билими – жогорку, Фрунзедеги политехникалык институту
Педагогикалык стажы 2014ж.
Менин кредом: "Мүмкүн эместер да мүмкүн!"
Туулган күнү 28 август

Краснослободцева Антонина Ивановна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - мугалим
Билими - орто/атайын, Мендыгар педагогикалык училище (Казахстан)
Жогорку квалификациялык категория
КРнын Билим берүү отличниги
Педагогикалык стажы 1971ж.
Менин кредом: "Мугалим - бул менин шыгым, бул кесип жөнүндө мен кичине кезимден кыялданган элем. Мен балдарды гана окутпастан өзүм дагы окуп, үйрөнөм!"
Туулган күнү 13 март

Кислицына Светлана Николаевна

«Англис тили» секторунун башчысы № 4\1.2-Б. жана № 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - англис тили мугалими
Мугалим - эксперт
Билими - жогорку, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети
Биринчи квалификациялык категория
Педагогикалык стажы 1996ж.
Менин кредом: "Жан дилиң менен окуп, үйрөн!"
Туулган күнү 12 апрель

Даньшин Александр Михайлович

№ 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - дене тарбия мугалими
Билими - жогорку, Кыргыз мамдекеттик дене тарбия институту
Педагогикалык стажы 1986ж.
Менин кредом: "Ар дайым өзүң менен өзүң бол!"
Туулган күнү 25 апрель

Сивцова Наталья Владимировна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - тарбиячы
Билими – жогорку, У.Асаналиев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Тоо-Металлургиялык Институту
Педагогикалык стажы 2001ж.
Менин кредом: "Кыймыл-аракет – бул жашоо!"
Туулган күнү 2 май

Вяткина Ольга Геннадьевна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - тарбиячы
Билими – жогорку, Кырызстандын Эл аралык Университети
Жогорку квалификациялык категория
«Жыл мугалими 2014» Ардак Грамотасы
Педагогикалык стажы 1994ж.
Менин кредом: "Бирик дагы, багытта!"
Туулган күнү 11 июнь

Рычагова Анастасия Сергеевна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - тарбиячы
Билими – бүтө элек жогорку, Кыргыз-Орус билим берүү академиясы
Педагогикалык стажы 2019ж.
Менин кредом: "Жашоонун эң жөнөкөй философиясы!"
Туулган күнү 28 ноябрь

Давыдова Ольга Борисовна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - мугалим
Мугалим – «Класстан тышкаркы иштер жана ата-энелер менен иштөө» багыты боюнча эксперт
Билими – жогорку, И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети
КРнын Билим берүү отличниги
Педагогикалык стажы 1985ж.
Менин кредом: "Өчпөстөн жашоо! Маңыздуу, маанилүү жашоо!"
Туулган күнү 13 декабрь

Домнина Светлана Валентиновна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - тарбиячы
Билими - жогорку, Томск мамлекеттик автоматташтырылган башкаруу тутумдары жана радиоэлектроника университети
Педагогикалык стажы 2019ж.
Менин кредом: "Ар бир адамдын таланты менен чыгармачыл күчүнө ишен!"
Туулган күнү 20 июнь

Исабаева Суксур Ажымотовна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - тарбиячы
Билими - жогорку, Кыргыз Улуттук Университети
Биринчи квалификациялык категория
Педагогикалык стажы 1986ж.
Менин кредом: "Окутуучусунан ашам деген окуучу тарбияла!"
Туулган күнү 3 июль

Каныбекова Алина Каныбековна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - тарбиячы
Билими - жогорку, Кыргыз мамлекеттик юридикалык Академиясы
Менин кредом: "Эң негизгиси - жан дүйнөсүн иретке келтирүү: нааразы болбо, айыптаба, актаба!"
Туулган күнү 3 сентябрь

Борискина Алена Сергеевна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - тарбиячы
Билими - жогорку, Борбордук Азия Эл аралык университети
Педагогикалык стажы 2016ж.
Менин кредом: "Окуучу - толтуруучу идиш эмес, күйгүзүлүүчү факел!"
Туулган күнү 16 ноябрь

Любушкина Ксения Владимировна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - мугалим
Билими - жогорку, РФнын Урал мамлекеттик педагогикалык университети
Педагогикалык стажы 2010ж.
Менин кредом: "Жашоо фото сыяктуу. Жылмайсаң жакшы чыгат!"
Туулган күнү 7 сентябрь

Абдышова Назира Болотбековна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - тарбиячы, кыргыз тили мугалими
Билими - жогорку, Ж.Баласагын атындагы КУ Университети
Педагогикалык стажы 2013ж.
Менин кредом: "Кереметтерге ишен жана кыялдан!"
Туулган күнү 24 ноябрь

Касымалиева Махабат Акматалиевна

№ 4\1.2-Г. «Башталгыч мектеп» Бөлүмү - тарбиячы
Билими - жогорку, И.Арабаева атындагы КМП Университети
Биринчи квалификациялык категория
Педагогикалык стажы 2000ж.
Менин кредом: "Жашоонун ар бир жагдайы баары жакшылыкка!"
Туулган күнү 22 январь

Байланыш

  • Кыргызстан, Бишкек ш.,
    Токтоналиев көч. 6 – Б
  • +996 (770) 33-03-23
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  • 8:00 - 18:00 чейин
    (дем алыш жана майрам күндөрүнөн тышкары)