Мугалимдер

Жогорку мектеп

Сыромятникова Татьяна Николаевна

№ 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - биология, география мугалими, куратор
Куратор - эксперт
Билими - жогорку, Кыргыз мамлекеттик улуттук университети
Жогорку квалификациялык категория
КР шаардык билим берүү башкармалыгынын, райондук билим берүү борборунун Грамоталары
Педагогикалык стажы 1999ж.
Менин кредом: "Ишеним жана сыйлоо!"
Туулган күнү 27 июль

Исаков Каныбек Ырысбаевич

№ 7.1 «Коопсуздук кызматы» Бөлүмүнүн администратору жана № 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - ЖШКН мугалими, куратор
Билими - жогорку, Ош мамлекеттик педагогикалык институту
Жогорку квалификациялык категория
КР МО Ардак грамотасы
Педагогикалык стажы 1980ж.
Менин кредом: "Сүйүү жана боорукердик!"
Туулган күнү 29 июнь

Белоконь Тамара Ахметовна

№4\1.2-В «Орус тили жана адабияты» Бөлүмүнүн администратору жана № 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - орус тили жана адабияты мугалими, куратор
Мугалим - курс боюнча эксперт «Орус тили»
Билими - жогорку, 50 жыл атындагы Жамбул педагогикалык институту
Биринчи квалификациялык категория
Педагогикалык стажы 1980ж.
Менин кредом: "Жашоо – кыймыл!"
Туулган күнү 21 май

Соболева Ольга Николаевна

№ 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү – математика мугалими, куратор
Мугалим – «Математика» курсунун эксперти
Билими – жогорку, Кыргыз мамлекеттик университети
Жогорку квалификациялык категория
КРнын Билим берүү отличниги
Эл аралык ЧПКМ долбоорунун тренери
Педагогикалык стажы 1981ж.
Менин кредом: "Боорукердик, акылдуулук, жарыктык чачуу!"
Туулган күнү 27 август

Пак Бэла Александровна

№ 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - математика мугалими, куратор
Билими – жогорку, Кыргыз-Россия Славян университети
Педагогикалык стажы 2015ж.
Менин кредом: "Сага келген ар бир адам мыктыраак жана бактылуураак болуп кетсин!"
Туулган күнү 3 август

Хавазова Рахима Азизовна

«Жеке билим берүү борбору» № 4\1.3. бөлүмдүн администратору жана № 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - химия мугалими, куратор
Билими – жогорку, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети
Жогорку квалификациялык категория
Педагогикалык стажы 1993ж.
Менин кредом: "Бактылуу болгун келсе – болгун!"
Туулган күнү 21 январь

Акопян Александр Львович

№ 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү – орус тили жана адабияты мугалими, шахмат, куратор
Билими - жогорку, орус тили жана адабияты институту
Педагогикалык стажы 1992ж.
Менин кредом: "Оюнду ким баштаганы маанилүү эмес, ким аяктаганы маанилүү!"
Туулган күнү 1 июнь

Махмудова Маргарита Садуллаевна

№ 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү – орус тили жана адабияты мугалими, куратор
Билими - жогорку, Ж. Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университети
Жогорку квалификациялык категория
Педагогикалык стажы 1990ж.
Менин кредом: "Адамдарга сен кандай мамиле кылсаң, алардан ошондой мамилени күт!"
Туулган күнү 22 май

Онкошева Элеонора Эдуардовна

№ 4\1.2-Б. «Так жана Гуманитардык илимдер» Бөлүмүнүн администратору жана № 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - физика мугалими, куратор
Билими - жогорку, Ош мамлекеттик педагогикалык институту
Жогорку квалификациялык категория
КРнын билим берүү отличниги
Эмгек стажы 1984ж.
Менин кредом: "Пайда үчүн жашоо жана башкаларга пайда берүү."
Туулган күнү 3 сентябрь

Бреус Алла Владимировна

№ 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - эмгек, сүрөт мугалими, куратор
Билими - орто\техникалык, Фрунзе машина куруучу техникуму
Биринчи квалификациялык категория
Педагогикалык стажы 1980ж.
Менин кредом: "Баары ойдогудай болот!"
Туулган күнү 17 май

Мехтиева Лияна Гумбатовна

№4\1.2-В «Гуманитардык илим» Бөлүмүнүн администратору жана № 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү – тарых мугалими, куратор
Куратор - эксперт
Билими – жогорку, Кыргыз мамлекеттик улуттук университети
Жогорку квалификациялык категория
КР билим берүүсүнүн отличниги
Педагогикалык стажы 1991ж.
Менин кредом: "Жетишкендикте токтоп калбоо!"
Туулган күнү 4 январь

Садовых Ольга Григорьевна

№ 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - математика мугалими, куратор
Билими – жогорку, Кыргыз мамлекеттик университети
Педагогикалык стажы 2003ж.
Менин кредом: "Мүмкүн болгон нерсени жасап, мүмкүн эмес болгон нерсени аткар!"
Туулган күнү 6 декабрь

Байрахтарова Маира Ибрагимовна

№ 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - англис тили мугалими, куратор
Билими - жогорку, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университети
Педагогикалык стажы 2013ж.
Менин кредом: "Практика – чындыктын критерии!"
Туулган күнү 1 январь

Филюшко Александр Сергеевич

№ 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - дене тарбия мугалими, куратор
Билими – жогорку, И. Раззаков атындагы КТУ жана Скрябин атындагы КУАУ
Педагогикалык стажы 2016ж.
Менин кредом: "Убакыт, аны бекер коротконун, сүйбөйт!"
Туулган күнү 17 декабрь

Ахметчин Артур Рашидович

№ 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - Музыка мугалими
Билими – Т\Э жогорку, Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекттик Техникалык Университети
Педагогикалык стажы 2016ж.
Менин кредом: "Креативдүү мамиле, позитивдүү ой жүгүртүү!"
Туулган күнү 1 ноябрь

Сапрыкина Светлана Владимировна

№ 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - куратор
Билими – орто\атайын, Т.Эрматов атындагы Бишкек музыкалык-педагогикалык колледжи
Педагогикалык стажы 2013ж.
Менин кредом: "Көйгөйлөрдү келишине карата чече бер!"
Туулган күнү 24 июнь

Саркулова Эльмира Асанбаевна

№4\1.2-А «Кыргыз тили» секторунун башчысы жана № 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - кыргыз тили жана адабияты мугалими, куратор
Мугалим – «Кыргыз тили» курсунун эксперти
Билими - жогорку, Кыргыз мамлекеттик университети
Жогорку квалификациялык категория
КР МО Ардак грамотасы
Эмгек стажы 1990ж.
Менин кредом: "Балдар – биздин келечегибиз. Алардын жашоосу бактылуу жана кызыктуу болуш үчүн салым кошууга, эң мыкты , керектүү нерсеге үйрөтүүгө аракеттенем."
Туулган күнү 23 май

Абдукова Рано Мухамеджановна

№ 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - тарых мугалими, куратор
Билими – жогорку, КОСУ
Квалификациясы – магистр даражасында
Педагогикалык стажы 2018ж.
Менин кредом: "Максатты карай алдыга!"
Туулган күнү 15 апрель

Ахметчина Гульнара Коммунаровна

№ 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү – орус тили жана адабияты мугалими, куратор
Билими – жогорку, Фрунзедеги орус тили жана адабияты педагогикалык институту
Педагогикалык стажы 1988ж.
Менин кредом: "Тилим менин – досум менин!"
Туулган күнү 3 декабрь

Касымов Адилет Рахимович

№ 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - ТТОН мугалими
Билими - жогорку, Эл аралык «Ала-Тоо» Университети
Педагогикалык стажы 2016ж.
Менин кредом: "Ийгиликке умтулгула!"
Туулган күнү 21 март

Расулбаева Азиза Жаудатовна

№ 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - англис тили мугалими, куратор
Билими - жогорку, Кыргыз-Түрк «Манас» Университети
Педагогикалык стажы 2019ж.
Менин кредом: "Сиз өткөн заманда жашасаңыз, бүгүнкү күндөн кур каласыз!"
Туулган күнү 17 март

Жансариева Айгүл Жансариевна

№ 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - англис тили мугалими
Билими - жогорку, К.Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети
Педагогикалык стажы 2014ж.
Менин кредом: "Бир гана Алга!"
Туулган күнү 13 март

Салихова Жамият Курбановна

№ 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - математика мугалими
Билими - жогорку, Кыргыз мамлекеттик университети
Педагогикалык стажы 1988ж.
Менин кредом: "Бактылуу болгуң келсе - бол!"
Туулган күнү 2 март

Вольф-Спаркс Елена Георгиевна

№ 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - хореография мугалими
Билими - жогорку, Кыргыз мамлекеттик искусство институту Б.Бейшеналиева
Педагогикалык стажы 2012ж.
Менин кредом: "Мүмкүн эмес эч нерсе жок!"
Туулган күнү 31 март

Замирбеков Аскар Замирбекович

№ 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - ТТОН мугалими, Легоконструктирование, Робототехника
Билими - жогорку, Эл аралык «Ала-Тоо» университети
Педагогикалык стажы 2019ж.
Менин кредом: "Башкача ойлон!"
Туулган күнү 12 май

Эркинбекова Нурила Эркинбековна

№ 4\1.2. «Мектеп» Бөлүмү - англис тили мугалими, куратор
Билими - жогорку, Кыргыз-Түрк «Манас» университети; Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Дипломатиялык Академиясы
Педагогикалык стажы 2020ж.
Менин кредом: "Жок жашоодон жаркын жашоо!"
Туулган күнү 17 декабрь

Байланыш

  • Кыргызстан, Бишкек ш.,
    Токтоналиев көч. 6 – Б
  • +996 (770) 33-03-23
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
  • 8:00 - 18:00 чейин
    (дем алыш жана майрам күндөрүнөн тышкары)